2018-04-24, antradienis, 17:44.     Šiandien Radviliškyje saulė teka 05:54, leidžiasi 20:37, dienos ilgumas 14:43.

Pasaulio čempionate – sidabras

2017-06-12, paskelbė Dienos NAUJIENOS
Pasaulio čempionate – sidabras

Kau­ne vy­ko Tarp­tau­ti­nės jė­gos tri­ko­vės fe­de­ra­ci­jos (IPF) pa­sau­lio štan­gos spau­di­mo čem­pio­na­tas.  Pui­kiai jame pa­si­ro­dė rad­vi­liš­kie­tis ve­te­ra­nas Ed­var­das Nak­čiū­nas. Ša­lies rink­ti­nei at­sto­va­vęs 73 me­tų rad­vi­liš­kie­tis ko­vo­jo am­žiaus gru­pė­je 70+. Ve­te­ra­nas iš­spau­dė 125 ki­log­ra­mų svo­rio štan­gą ir sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą bei bu­vo ap­do­va­no­tas si­dab­ro me­da­liu.

 

Ed­var­dą Nak­čiū­ną daug me­tų tre­ni­ruo­ja kau­nie­tis Edi­kas Rin­gys ir Lie­tu­vos rink­ti­nės tre­ne­ris kur­šė­niš­kis An­ta­nas Gri­cius. E. Nak­čiū­nas yra še­šis­kart ša­lies ve­te­ra­nų čem­pio­nas, Lat­vi­jos ve­te­ra­nų čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jas bei daug­kar­ti­nis įvai­rių čem­pio­na­tų pri­zi­nin­kas.

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai

Apklausa

Ko labiausiai tikitės iš rajono valdžios?